Kotkan Kauppatien jäsenkysely 2018

 
taulukkopieni.jpg

Yrityksien kehittyminen ja talous

Markkinointi ja viestintä, visuaalinen ilme ja asiakastyytyväisyys oli parantunut yli puolella vastaajista, lopuilla tilanne oli säilynyt samana. Yrityksien talous ja työllistämismahdollisuudet kulkivat samaa linjaa, viidellä prosentilla tilanne heikkeni, noin 60 %:lla pysyi ennallaan ja n. 40 %:lla tilanne parani vuonna 2018.

Vastaajista 70 % uskoo yrityksensä talouden paranevan ja 30% uskoo sen pysyvän ennallaan.

Sesonkimyynti

Joulun jälkeinen myynti säilyi melkein kaikilla edellisen vuoden tasolla, Black Fridayn myynti säilyi yli puolella vastaajista edellisen vuoden tasalla, mutta 20 %:lla myynti joko heikkeni tai kasvoi. Joulukauppa taas pysyi edellisen vuoden tasolla 40 %:lla ja 40 %:lla myös kasvoi. Valitettavasti 20 %:lla joulukauppa heikkeni.

Verkkokauppa

Vastaajista 55 %:lla ei ole verkkokauppaa. Verkkokauppaa harjoittavista yrityksistä 44 %:a ilmoitti kaupan säilyneen edellisen vuoden tasolla ja 56 %:lla kauppa kasvoi.

Turistien vaikutus liiketoimintaan

15 % vastaajista ilmoitti, että venäläisten tuoma liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Risteilyturismista tuleva liikevaihto heikkeni 10 %:lla ja samoin kasvoi 10 %:lla vastaajista.

 

Mitä toivoisit Kauppatieltä lisää 2019?

Kauppatieltä toivottiin mm. verkostoitumis-/ideointitapahtumia, tiedottamista enemmän ja aiemmin, yhteismainontaa ja torien markkinointia.


Mihin koulutukseen haluaisit osallistua 2019?

Eniten koulutusta koettiin tarvittavan markkinoinnissa, ajanhallinnassa ja verkkokaupassa. Myynti, johtaminen, kriisiviestintä ja kiinalaisia asiakkaita koskeva koulutus mainittiin myös kiinnostavina aihepiireinä.

Mitä lupaan parantaa omassa yrityksessäni ja toiminnassani 2019?

Näkyvyys, some-markkinointi, ajankäytön tehostaminen ja talousasiat nousivat esiin vastauksista.